Biologi & Natur

bionatur11

Lista er ikke oppdatert etter siste hat. Christian Stranger-Johannessen er nå på 7.plass med 4 i snitt.

Ute av lista siden forrige gang (nåværende plassering):
Ingrid Pedersen Aas (28)
Nancy Eilertsen (manglende deltagelse)

 

Kategorier som inngår i dette emnet:

  • Hunderaser
  • Norske skogstrær
  • Ferskvannsfisk i Norge
  • Store rovdyr (Spørsmål)
  • Måkearter
  • Ville hunde- og kattedyr
  • Bilder av raske dyr