Overall

1. Knut Eivind Brennhaug, 12 poeng (Meningsløst 4)
2. Dag Jørgen Hansen, 19 poeng (Meningsløst 12)
3. Knut Eivind Brennhaug, 23 poeng (Meningsløst 12)
4. Stian Sæteren, 24 poeng (Meningsløst 10)
5. Christian Stranger-Johannessen, 26 poeng (Meningsløst 9)
6. Knut Eivind Brennhaug, 28 poeng (Meningsløst 6)
7. May-Britt Malmo, 29 poeng (Meningsløst 5)
7. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 8)
7. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 10)
7. Viggo Valle, 29 poeng (Meningsløst 11)
7. Vegard Olsen, 29 pong (Meningsløst 12)