Overall

1. Knut Eivind Brennhaug, 12 poeng (Meningsløst 4)
2. Stian Sæteren, 24 poeng (Meningsløst 10)
3. Knut Eivind Brennhaug, 25 poeng (Meningsløst 1)
4. Christian Stranger-Johannessen, 26 poeng (Meningsløst 9)
5. Karoline Nordahl, 28 poeng (Meningsløst 1)
5. Knut Eivind Brennhaug, 28 poeng (Meningsløst 6)
7. May-Britt Malmo, 29 poeng (Meningsløst 5)
7. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 8)
7. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 10)
10. Martin Hallheim Letnes, 31 poeng (Meningsløst 1)
10. Knut Eivind Brennhaug, 31 poeng (Meningsløst 2)
10. Knut Eivind Brennhaug, 31 poeng (Meningsløst 3)
10. May-Britt Malmo, 31 poeng (Meningsløst 6)
10. Christian Stranger-Johannessen, 31 poeng (Meningsløst 10)