Overall

1. Knut Eivind Brennhaug, 12 poeng (Meningsløst 4)
2. Stian Sæteren, 24 poeng (Meningsløst 10)
3. Christian Stranger-Johannessen, 26 poeng (Meningsløst 9)
4. Knut Eivind Brennhaug, 28 poeng (Meningsløst 6)
5. May-Britt Malmo, 29 poeng (Meningsløst 5)
5. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 8)
5. Knut Eivind Brennhaug, 29 poeng (Meningsløst 10)
5. Viggo Valle, 29 poeng (Meningsløst 11)
9. Knut Eivind Brennhaug, 31 poeng (Meningsløst 2)
9. Knut Eivind Brennhaug, 31 poeng (Meningsløst 3)
9. May-Britt Malmo, 31 poeng (Meningsløst 6)
9. Christian Stranger-Johannessen, 31 poeng (Meningsløst 10)
9. Knut Eivind Brennhaug, 31 poeng (Meningsløst 11)
9. Sigurd Bakheim, 31 poeng (Meningsløst 11)