Gjennomsnittscore

Dette er gjennomsnittscore for alle svarene som er avgitt for kvinner og for menn. 192 deltagere har vært deltatt i Meningsløst så langt.Omtrent 1/3 av alle som har deltatt er kvinner.

Dette er topp 10 for kvinner og for menn. For å være med på lista, må man ha deltatt minst 1 av de siste 3 omgangene.

Runder der deltageren har fått poeng på grunn av dobling eller dobbel forrige runde teller ikke som en tellende runde. Runder der deltageren bruker Liste eller Frikort er tellende runder.