Hva er Liste

I den runden du bruker Liste, får du ei liste med 10 svaralternativer som du må velge blant. Blant disse alternativene er det alltid nøyaktig 1 svar som gir 0 poeng, og nøyaktig 2 svar som gir 10 poeng. Alternativene som gir 10 poeng kan gi 10 poeng fordi de er gale svar eller rett og slett fordi de er veldig opplagte svar.

Når du bruker Liste, må du svare til slutt i runden uansett hvilken plassering du befinner deg. Dersom du får likt antall poeng som den som tidligere har avgitt dårligste svar, er du den som ryker ut av konkurransen.

Merk også at du må velge blant disse alternativene, og det er ikke lov til å svare noe som er avgitt tidligere. Dersom du skulle komme opp i en situasjon der alle alternativene på lista er valgt tidligere, får du 10 poeng.