Biologi & Natur

natur

*Kan ikke klatre på lista ettersom han ikke hadde denne kategorien i sesong 13.

Oppdatert etter sesong 13

Kategorier som inngår i dette emnet:

  • Hunderaser (M1)
  • Norske skogstrær (M2)
  • Ferskvannsfisk i Norge (M5)
  • Store rovdyr (Spørsmål) (M7)
  • Måkearter (M8)
  • Ville hunde- og kattedyr (M9)
  • Bilder av raske dyr (M10)
  • Organer som produserer/utskiller hormoner (M11)
  • Bilder av planter på fremmedartslista (M12)
  • Dyrearter med navn som inneholder «konge» (M13)