Tips til bruk av Liste

Tips til når du skal bruke Liste

Disse strategiene er ment som hjelp til spillere som skal spille Meningsløst – enten det er første gang du deltar, eller du har spilt mange ganger tidligere. Strategiene er en slags samling av ulike måter jeg har sett deltakere bruke Liste på, etter å ha opplevd mange runder av Meningsløst.

Du kan velge å satse på en av disse strategiene, eller du kan bruke en blanding av flere av dem. Uansett hva du velger å gjøre, tror jeg det kan være lurt å kjenne til disse for å bedre sjansene sine til å gjøre det bra i Meningsløst.

Håper strategiene er til Meningsløst god hjelp

 

  1. Bruk Liste som et «reservefrikort»

Liste kan være til hjelp når du er helt blank i et emne, altså at du tror du ikke kan avgi et eneste riktig svar. I disse tilfellene er det som regel lurt å velge «Frikort», men det kan hende at du ikke har den muligheten av ulike grunner. Du kan ha brukt det i en tidligere runde, noen andre kan ha brukt det før deg i runden eller det er runde 10 og bruk av Frikort er ikke lovlig.

 

  1. Bruk Liste i runde 10

I runde 10 er det bare tre deltagere igjen, og det er i denne runden nåløyet for å gå videre er minst. Da kan det ofte være en fordel å ha igjen Liste. Du har da en fordel overfor de andre i den mest kritiske fasen av spillet.

 

  1. Ikke bruk Liste

Selv om Liste kan være et kjærkomment hjelpemiddel, har det også vist seg at det kan være et tveegget sverd. Når du bruker Liste, må du må svare til slutt i runden, og du taper dersom du kommer likt i poeng med noen andre. Det har ofte vist seg at deltageren som bruker Liste er den som ryker ut den runden. I en omgang av Meningsløst var det 5 deltagere (av 10) som røk ut når de brukte Liste. Dermed kan det være lurt å klare seg uten å bruke Liste i løpet av spillet.